Missie

CBS Prinses Beatrix staat voor:
Een veilige omgeving waarin leerlingen worden voorbereid op een plaats in de maatschappij;
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een modern jasje;
Educatief partnerschap;
De ontwikkeling van de leerling tot een sociaal en emotioneel evenwichtig persoon;
Onderwijs op maat in een heldere structuur.
De weg er naartoe is minstens zo belangrijk als de eindbestemming.
Cookie instellingen