Focus op betrokkenheid van leerlingen!

Ons onderwijs leidt ertoe dat leerlingen goed voorbereid te wereld intrekken. Dit betekent natuurlijk dat zij goed rekenen, lezen, spellen. Het betekent ook dat zij een brede blik op de wereld hebben en daarin een eigen, onderbouwde, mening kunnen vormen.
De manier waarop we dat doen is door doelgerichte instructie en verwerking af te stemmen op de verschillen tussen leerlingen. We doen dit ook door leerlingen meenemen in het ‘waarom’ van het leren. We geven hen kennis van het doel en de manier waarop dit bereikt gaat worden.
We werken daarvoor “procesgericht”. De leerkracht is de overdrager van leerstof en tegelijkertijd ook de persoon die leerlingen begeleidt naar de optimale leerhouding. Zaken als leerstof, instructie, klassenmanagement en interactie worden zo vorm gegeven dat het leerlingen van binnenuit motiveert om te leren (nieuwsgierigheid). We willen daarmee bereiken dat leerlingen het gevoel krijgen dat ze met iets zinvols bezig zijn en tegelijkertijd een zelfbeeld ontwikkelen dat ze in regie zijn in het eigen leerproces.

Om dit schoolbreed op de juiste wijze te doen hebben we als team kennis en vaardigheden opgedaan in het “procesgericht leren” en zijn we een aantal jaren geleden gestart met “Continue Verbeteren”.


Continue verbeteren
Continu verbeteren is gericht op het vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen bij het leerproces. Leerlingen worden (meer) eigenaar van hun eigen leren en ontwikkeling.
 
Jay Marino heeft het concept van Continu Verbeteren (Continuous Improvement) vorm gegeven. De essentie van de methodiek is dat alle leerkrachten binnen onze school erop vertrouwen dat leerlingen kunnen en zullen leren; we hebben hoge verwachtingen van de leermogelijkheden van leerlingen.
Continue verbeteren richt zich op drie niveaus: de school, de groep en de leerling.
Leerlingen hebben invloed op wat er in de omgeving gebeurt. Zo is de leerling actief betrokken bij het vaststellen van de missie van de groep, de gedragsregels en de leerdoelen van de groep. Om de ontwikkeling van de groep te monitoren worden regelmatig groepsvergaderingen belegd waarin leerlingen zelf de vergadering leiden en vormgeven.
 Daarnaast neemt de leerling ook de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling. Leerlingen stellen eigen doelen vast en zijn de gespreksleiders tijdens eigen ‘tienminutengesprekken’. Alle leerlingen gebruiken daarrvoor zelfevaluatiedossiers (portfolio’s), waarin zij de eigen resultaten bijhouden en het proces ernaar toe beschrijven.

Cookie instellingen