Scholen op de kaart

Wilt u nog meer lezen over onze school, dan kan dit op 'Scholen op de kaart'.
Op deze website vindt u informatie vanuit de inspectie, het ministerie, CITO en overige instanties ten aanzien van onze school.